Bytový dom Martin

Bytový dom Martin

Spoločenstvo vlastníkov bytov v MARTINE sa rozhodlo zatepliť strop bytového domu.
A tým ušetriť na nákladoch na vykurovanie .

Hlavnou Požiadavkou bolo kvalitné a rýchle zateplenie . Pena sa aplikovala na pôvodný škvárový podklad a aj napriek vysokej prašnosti sme Bytový dom, zaizolovali za necelé 2 dni a pri aplikácii sme použili tepelnú mäkkú penu s otvorenou bunkovou štruktúrou v hrúbke 270mm .

Majitelia boli s našou prácou spokokojní 🙂
Predpokladanú úsporu na vykurovaní odhadujeme na 20%

Project Info