Výrobná hala Zvolen

Výrobná hala Zvolen

Firma PAREX G s.r.o. sa rozhodla na svojej výrobnej hale vo ZVOLENE znižiť energetickú naročnosť zateplením stropu nakoľko vynakladali značné finančné prostriedy na jej vykurovanie.
Konatelia spoločnosti dlho hľadali vhodný spôsob zateplenia a napokon sa rozhodili pre zateplenie striekanou tepelnou izoláciou .Po dlhom výbere správnej aplikačnej firmy sa pán Žufa konateľ spoločnosti PAREX G rozhodol pre apliakcňú spoločnosť PROFI IZO .
Určite Vás bude zaujímať prečo …! Iné Aplikačné firmy navrhovali aplikovanie peny zo spodu ( z vnútra haly ) čo znamenalo, že by PAREX G musel prerušiť výrobu a celú halu museli vypratávať a následne po aplikácii všetko naskladniť spať čo predstavovalo enormné finančné zataženie.
Našli sme riešenie, ktoré umožnilo celú halu zaizolovať za plnej prevádzky 🙂 . Tým pádom sa nemusela prerušovať výroba a ani vypratavanie a následne naskladnenie.
Firme PAREX G s.r.o. sme ušetrili veľké množstvo finančných prostriedkov čo nás veľmi teší 🙂

Izoláciu stropu 1200m2 sme zvládli za 3 dni a na izoláciu sme použili prémiovú makkú tepelno izolačnú penu s otvorenou bunkovou štruktúrou v hrúbke 250 mm .

Náklady na vykurovanie klesni o cca 25% čo pri vykurovaní haly zaručuje rýchlu návratnosť ivestície do zateplenia a zvýšenie komfortu pracujúcich zamestancov .

Project Info